سومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران، خرداد ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران

Third Annual National Conference on Architecture, Urbanism, Geography and Civil Engineering

پوستر سومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران

سومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران مراجعه فرمایید.