دومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران، تیر ماه 97

دومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران

Second Annual National Conference on Architecture, Urbanism, Geography and Civil Engineering

پوستر دومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران

دومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

برنامه ریزی شهری و منطقه ای· مدیریت شهری· جغرافیا.توسعه پایدار· سایر موضوعات مرتبط. نقش انرژی های نو در معماری بومی. مفهوم شناسی معماری معاصر. توسعه پایدار در معماری. معماری و نقش آن در توسعه پایدار. معماری زیست مبنا و طراحی اکولوژیکی. مصالح ، سازه و طراحی معماری هوشمند. انرژی های تجدید پذیرو کارامد در معماری و...