دومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران

Second Annual National Conference on Architecture, Urbanism, Geography and Civil Engineering

پوستر دومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران

دومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه ملی معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران مراجعه فرمایید.