دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی، خرداد ماه ۱۳۹۶

دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی

پوستر دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی

دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،شركت هم انديشان نوآور علم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی