اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی

پوستر اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی

اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،شركت هم انديشان نوآور علم در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی