سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

پوستر سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس

.علوم و مهندسی آب

.علوم دام و طیور

.زراعت و اصلاح نباتات

.مهندسی تولیدات گیاهی 

3.اقتصاد کشاورزی 

.حشره شناسی کشاورزی

علوم باغبانی                                      

.بیماری شناسی گیاهی

.ترویج و آموزش کشاورزی                

.مهندسی مکانیک بیوسیستم

.علوم خاک                                         

.مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

.بیوتکنولوژی کشاورزی            

.توسعه روستایی

.مدیریت کشاورزی

.مهندسی فضای سبزمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران