سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران، تیر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

پوستر سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران