سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

پوستر سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس

.علوم و مهندسی آب

.علوم دام و طیور

.زراعت و اصلاح نباتات

.مهندسی تولیدات گیاهی 

3.اقتصاد کشاورزی 

.حشره شناسی کشاورزی

علوم باغبانی                                      

.بیماری شناسی گیاهی

.ترویج و آموزش کشاورزی                

.مهندسی مکانیک بیوسیستم

.علوم خاک                                         

.مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

.بیوتکنولوژی کشاورزی            

.توسعه روستایی

.مدیریت کشاورزی

.مهندسی فضای سبزمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران