دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا، مهر ماه ۱۳۹۶

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۶ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) -دانشگاه USM مالزي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا