نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام، اسفند ماه ۱۳۹۵

نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام

1st National Conference on Zoonoses

پوستر نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام

نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،سازمان نظام دامپزشكي استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام