اولین همایش بین المللی زیارت در ادیان و ملل، منجی گرایی و آینده پژوهی جهان از منظر ادیان، اسفند ماه ۱۳۹۸

اولین همایش بین المللی زیارت در ادیان و ملل، منجی گرایی و آینده پژوهی جهان از منظر ادیان

The first international conference on pilgrimage in religions and nations, saviorism and future studies of the world from the perspective of religions

پوستر اولین همایش بین المللی زیارت در ادیان و ملل، منجی گرایی و آینده پژوهی جهان از منظر ادیان

اولین همایش بین المللی زیارت در ادیان و ملل، منجی گرایی و آینده پژوهی جهان از منظر ادیان در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علامه طباطبائی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی زیارت در ادیان و ملل، منجی گرایی و آینده پژوهی جهان از منظر ادیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی زیارت در ادیان و ملل، منجی گرایی و آینده پژوهی جهان از منظر ادیان