همایش ملی نکوداشت زنده یاد استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، اردیبهشت ماه 99

همایش ملی نکوداشت زنده یاد استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد

National conference not to mention Zand Remembrance Professor Abolfazl Zarroi Nasrabad

پوستر همایش ملی نکوداشت زنده یاد استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد

همایش ملی نکوداشت زنده یاد استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه یزد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

کلیه پژوهشهای ادبی و میان رشته ای درباره آثار ادبی و پژوهشی و فعالیت های اجرایی زنده یاد زرویی نصرآباد


-زیباشناسی آثار زرویی نصرآباد

-شگردها و ابزارهای طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

- گونه­ شناسی طنز در آثار زرویی نصرآباد

-اهداف و اغراض طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

- روابط بینامتنی آثار زرویی نصرآباد با آثار ادبی ایران و جهان

- جامعه­ شناسی طنز در آثار زرویی نصرآباد

- تأثیرپذیری شاعران و نویسندگان طنزپرداز معاصر از زرویی نصرآباد

-تاثیرپذیری (اعم از زبانی، ساختاری، محتوایی و ....)زرویی نصرآباد از شاعران کلاسیک:حافظ،سعدی و مولاناو...

- تلمیحات (ادبی، تاریخی و...) در آثار زرویی نصرآباد

- تحلیل اخوانیات زرویی نصرآباد

-زرویی نصرآباد در حدیث دیگران(اعم از شعر و نثر)

-ویژگی های سخن سهل ممتنع در آثار زرویی نصرآباد

- روایت­ شناسی آثار روایی زرویی نصرآباد(ماه به روایت آه، خاطرات حسنعلی ­خان مستوفی،غلاغه به خونه ش نرسید و ...)

-راوی فریبنده/غیرقابل اعتماد در آثار روایی زرویی نصرآباد( خاطرات حسنعلی­ خان مستوفی،غلاغه به خونه ش نرسید و...)

-خوانش پسامدرنیستی ازتاریخ /گزاره‌های تاریخی/اساطیر و...در کتابهای:خاطرات حسنعلی ­خان مستوفی،غلاغه به خونه ش...)

-مواجه هجوآمیز و طنازانه با تاریخ و گزاره های تاریخی / علمی در آثار زرویی نصرآباد

-مؤلفه های پسامدرنیستی در آثار روایی زرویی (غلاغه به خونه ش نرسید؛ خاطرات حسنعلی­ خان مستوفی و...)

-آشنایی­ زدایی از نمادها و عناصر نمادین و اساطیری در آثار زرویی نصرآباد

- شخصیّت و شخصیّت ­پردازی در آثار روایی زرویی نصرآباد

- تحلیل (زبانی/ساختاری/زیباشناختی و...) نقیضه و نقیضه ­پردازی در آثار زرویی نصرآباد

-تحلیل(زبانی/ساختاری/محتوایی/زیباشناختی و..) تذکره المقامات

-تحلیل تطبیقی تذکره المقامات با دیگر نقیضه­ های متون کهن فارسی( از جمله :التفاصیل، دیپلمات­نامه و...)

-تحلیل (زبانی، صوری/محتوایی و...) نقیضه ­های زرویی نصرآباد ازشاعران معاصر: مهدی اخوان ثالث, سهراب سپهری و...

-تحلیل (زبانی، صوری/محتوایی و...) نقیضه­ های زرویی نصرآباد از شاعران کلاسیک:حافظ،سعدی،مولانا و...

-تاثیرپذیری ( اعم از ساختاری، زبانی، محتوایی و....)زرویی نصرآباد از شاعران معاصر در طنزنویسی

- تاثیرپذیری ( اعم از ساختاری، زبانی و..)زرویی نصرآباد از نویسندگان معاصر(علامه دهخدا،صادق هدایت و...) در طنزنویسی

- تاثیرپذیری ( اعم از ساختاری، زبانی و..)زرویی نصرآباد از شیوه طنزنویسی کیومرث صابری (گل آقا)

- سیاست و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

- سبک ­شناسی آثار زرویی نصرآباد

- گونه های باستان ­گرایی و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

- اشخاص، اعلام و کارکردشان در طنز آفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-مشاهیر ادبی، هنری و تاریخی ایران و جهان در آثار زرویی نصرآباد

- تحلیل محتوایی و دسته ­بندی موضوعی آثار زرویی نصرآباد

- انتقاد و اعتراض در آثار زرویی نصرآباد

- تحلیل فعّالیّت ­های مطبوعاتی زرویی نصرآباد

-نقش و تاثیر آثار زرویی نصرآباد در غنا بخشیدن به طنز مطبوعاتی

- تأثیرپذیری آثار زرویی نصرآباد از متون مقدّس

- درونمایه­ های دینی و آیینی در آثار زرویی نصرآباد

-اشارات قرآنی و حدیثی در آثار زرویی نصرآباد

- بررسی کارکرد عناوین آثار( اعم از شعر و نثر) در طنزآفرینی و تناسب آن با موضوع اثر در آثار زرویی نصرآباد

-ساختارشناسی عناوین آثار زرویی نصرآباد(کتابها/اشعار/افسانه های امروزی و...)

- طنز موقعیّت در آثار زرویی نصرآباد

- تضاد، تناقض، تقابل و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

- قیاس و مخالفت قیاس و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-وارونه سازی، وارونه گویی و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-تحلیل کارکرد نام ­ها و نامگذاریِ اشخاص و... در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

- حیوانات و کارکردشان در طنزآفرینی،نمادپردازی و... در آثار زرویی نصرآباد

- کارکرد عناصر فانتری و تخیلی در آثار زرویی نصرآباد

- تضمین، درج،حل و اقتباس در آثار زرویی نصرآباد

- کارکرد گفتگو در آثار روایی زرویی نصرآباد

- توصیف و کارکردهای آن در طنزآفرینی و ... در آثار زرویی نصرآباد

- ارتباطات غیرکلامی و کارکرد آن در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد

- تحلیل مفهوم مرگ و زندگی و مواجهۀ طنزآمیز با آن در آثار زرویی نصرآباد

- کارکرد مؤلّفه­ ها و عناصر دنیای جدید/صنعتی(تلگراف،اینترنت، ماهواره،موبایل،چت و...) در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

- طبقات اجتماعی در آثار زرویی نصرآباد

-تحرک طبقاتی در آثار زرویی نصرآباد

- قدرت و کانون­های اقتدار در آثار زرویی نصرآباد

- فرهنگ عامّه در آثار زرویی نصرآباد

-ضرب المثل ها و متل های ایرانی و غیر ایرانی و نقش شان در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

- نوستالژی در آثار زرویی نصرآباد

- زندگی روستایی در آثار زرویی نصرآباد

-رومانتیسیسم در آثار زرویی نصرآباد

-نقد زندگی شهری در آثار زرویی نصرآباد

-نقد بوروکراسی و زندگی اداری در آثار زرویی نصرآباد

- گونه ­های زبانی در آثار زرویی نصرآباد

- زبان نثرمکاتبات اداری در آثار زرویی نصرآباد

-زبان نثر مطبوعاتی در آثار زرویی نصرآباد

- ساخت و کارکرد زبان محاوره در آثار زرویی نصرآباد

- گونه های هنجارگریزی و نقش آن در طنزآفرینی و ... در آثار زرویی نصرآباد

-برجسته ­سازی و نقش آن در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد

-ترکیب ­سازی های زبانی و نقش آن در طنزآفرینی درآثار زرویی نصرآباد

-واژه سازی و نقش آن در طنزآفرینی درآثار زرویی نصرآباد

-واژگان، ترکیبات و عبارات فرنگی و کارکرد آن در آثار زرویی نصرآباد

-ملمع­ نویسی، نقیضه ملمع و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-کنایه / تعبیرات کنایی و نقش آن در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد.

-عفت و تنزه زبانی در آثار زرویی نصرآباد

-وجوه بلاغی آثار زرویی نصرآباد

-جایگاه فکاهه در آثار زرویی نصرآباد

-استعاره تهکمیه و کارکرد آن در آثار زرویی نصرآباد

-متناقض نما / بیان پارادوکسی در آثار زرویی نصرآباد.

-وصف جوانی و پیری در آثار زرویی نصرآباد.

-تمثیل و کارکرد آن در آثار زرویی نصرآباد.

-نقض غرض و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد.

-خلاف انتظار و غافلگیری و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-سوء تفاهم و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-تکرار و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

- ارسال المثل و کارکرد آن در آثار زرویی نصرآباد.

- کارکرد صفات و قیود در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد.

- کارکرد القاب در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد.

- وجوه بلاغی و زیباشناسانه مناداها/خطاب ها و نقش آن در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد.

-آرایه های ادبی و نقش آن در طنزآفرینی در اثر زرویی نصرآباد.

-تشبیه و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد.

-دعا و جملات دعایی در آثار زرویی نصرآباد.

-صلح اندیشی و مدارا در آثار زرویی نصرآباد

-ستایش فضیلت و نیکی در آثار زرویی نصرآباد

-ستایش منش، مرام و معرفت در آثار زرویی نصرآباد

-آرمانشهر و ضد آرمانشهر در آثار زرویی نصرآباد

-گونه های حشو و جملات معترضه و کارکرد آن در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد

-کارکرد اصوات(نام آوا) و شبه ­جمله ­ها در آثار زرویی نصرآباد

-بث الشکوی در آثار زرویی نصرآباد

-حسن ­طلب در آثار زرویی نصرآباد

-تجاهل العارف و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-جناس و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-اسلوب حکیم و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-گونه های ایهام و ابهام و کارکرد آن در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد

-نقد اخلاق و نابهنجاری­ های اخلاقی در آثار زرویی نصرآباد

-تحلیل نیایش­ واره ­ها ی زرویی نصرآباد(خطابها و گفتگو با خداوند/وصف خداوند)

-ازدواج و مواجهه طنزآمیز با آن در آثار زرویی نصرآباد

-جایگاه خواننده درآثار زرویی نصرآباد

-گفتگو و خطاب به خواننده درآثار زرویی نصرآباد

-گونه­ های باستان گرایی و کارکرد آن در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد

-ایجاز،حذف و کارکرد آن در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد

-اطناب و کارکرد آن در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد

-موسیقی شعر در سروده های زرویی نصرآباد.

-قالب های شعری در سروده های زرویی نصرآباد

-تحلیل طنزسروده های نیمایی زرویی نصرآباد.

-ویژگی های سجع پردازی و نثر موزون در آثار زرویی نصرآباد

-نوآوری در قافیه ­پردازی و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-ردیف و کارکرد آن در مضمون­ پردازی و طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-نشانه­ های نگارشی و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-مواجهه طنزآمیز با شخصیت­ها و رخدادهای قصه­ ها و افسانه ­های کهن ایران و جهان در آثار زرویی نصرآباد

-مشاهیر هنری و ادبی ایران و جهان درآثار زرویی نصرآباد

-جایگاه خانواده در آثار زرویی نصرآباد

-مناسبات پدر و پسر در آثار زرویی نصرآباد

-جایگاه کودکان و نوجوانان در آثار زرویی نصرآباد

جایگاه و نقش زن در آثار زرویی نصرآباد

-آرزو و آز در آثار زرویی نصرآباد

-نقش پاورقی­ های توضیحی­ / ارجاعی و ارجاعات درون ­متنی /توضیحی در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد.

-کارکرد طنزآمیز مستندسازی و ارجاع دهی در طنزآفرینی و... در آثار زرویی نصرآباد

-تصنیف ها و ترانه ها در آثار زرویی نصرآباد

-نقد تاریخی کتاب ماه به روایت آه.

-نوآوری در روایت در کتاب ماه به روایت آه.

-عناصر داستانی در کتاب "ماه به روایت آه"

-عناصر داستانی در افسانه­ های امروزی در کتاب "غلاغه به خونه ش نرسید"

-ریخت شناسی افسانه های امروزی در کتاب "غلاغه به خونه ش نرسید"

-موانع،آزمون و شروط قهرمان در افسانه ­های امروزی در کتاب "غلاغه به خونه ش نرسید"

-یاریگر/ان قهرمان در افسانه­ های امروزی در کتاب "غلاغه به خونه ش نرسید"

-پاداش قهرمان در افسانه­ های امروزی در کتاب "غلاغه به خونه ش نرسید"

-عناصر داستانی در کتاب "خاطرات حسنعلی خان مستوفی"

-عناصر اساطیری فرهنگ و تمدن ایرانی در آثار زرویی نصرآباد

-نقد شعر، شاعری و شاعران معاصر و کلاسیک در آثار زرویی نصرآباد

-تزریق­ سرایی، مهمل نویسی و کارکرد آن در طنز آفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-مفاخره در آثار زرویی نصرآباد

-خودانتقادی و نقدخویشتن در آثار زرویی نصرآباد

-اقتصاد و امور اقتصادی در آثار زرویی نصرآباد

-بازتاب طنزآمیز فقر و مسکنت در آثار زرویی نصرآباد

-ثروت و توانگری در آثار زرویی نصرآباد

-ابداعات و نوگرایی ­های صوری و ساختاری در طنزنویسی در آثار زرویی نصرآباد

-استشهادهای های شعری و کارکرد آن در طنزآفرینی و ... در آثار زرویی نصرآباد

-زرویی نصرآباد و رویکرد پارودیک به سنت افسانه ­گویی و حکایت ­پردازی فارسی

-زرویی نصرآباد و رویکرد پارودیک به سنت نصیحت­ نامه ­نویسی فارسی

-زرویی نصرآباد و رویکرد پارودیک به سنت خاطره نویسی و سفرنامه نویسی در کتاب خاطرات حسنعلی خان مستوفی

-رویکرد پارودیک به حکایات، متل ها و ضرب المثلهای ایرانی و غیر ایرانی در آثار زرویی نصرآباد

-نمایش، سینما و فرهنگ پیرامونی آن در آثار زرویی نصرآباد

-موسیقی، بازتاب و کارکرد آن در آثار زرویی نصرآباد

-سوگند و کارکردهای آن در آثار زرویی نصرآباد

-مناسبات علّت و معلولی و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد

-اسلوب حکیم و کارکرد آن در طنزآفرینی ... در آثار زرویی نصرآباد

-تحلیل قصیده مشهور زرویی نصرآباد در ستایش حضرت ابوالفضل(ع)با مطلع:شراره می کشدم آتش از قلم در درست...

- بررسی دیدگاه­های زرویی نصرآباد در زمینۀ طنزپژوهی.

-بررسی مصادیق مؤلفه های تعریف طنز از نظر زرویی نصرآباد در کتاب حدیث قند در آثار طنز زرویی نصرآباد.

-رگه های طنزآمیز در آثار تحقیقی زرویی نصرآباد.

-تحلیل مقدمه­ نوشت های زرویی نصرآباد بر آثار دیگر نویسندگان و شاعران معاصر.

-تحلیل اخوانیات و سروده های اهدایی به زرویی نصرآباد.