همایش زن در پهنۀ فرهنگ و تمدن غرب ایران(تاریخ محلی ۲)، فروردین ماه ۱۳۹۷

همایش زن در پهنۀ فرهنگ و تمدن غرب ایران(تاریخ محلی ۲)

The Eight National Congress of Women in the Field of West- Iran Culture and Civilization (Women in Local History

پوستر همایش زن در پهنۀ فرهنگ و تمدن غرب ایران(تاریخ محلی ۲)

همایش زن در پهنۀ فرهنگ و تمدن غرب ایران(تاریخ محلی ۲) در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ توسط ،انجمن زنان پژوهشگر تاريخ برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.