نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس، آبان ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

1st National Conference on Enviromental and Natural Resources Law in Zagros

پوستر نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۱ توسط ،اداره كل مديريت بحران استانداري لرستان،شوراي هماهنگي تشكل هاي حامي در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس