همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم، اسفند ماه ۱۳۸۹

همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم

Regional Conference on Health and Holly Quran

پوستر همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم

همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج در شهر یاسوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم