اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست، خرداد ماه ۱۳۸۶

اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

The first specialized workshop on dam and environment

اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۶ توسط ،مركز مديريت بهسازي و بهره وري تاسيسات و ابنيه آبي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست