اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی

اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی

International congress on Water, Soil and Environmental sciences

پوستر اولین کنگره بین  المللی آب،خاک و علوم محیطی

اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط همایش پردازان البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران-دانشگاه شهيد بهشتي تهران(پرديس شهيد عباسپور) برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش

برنامه ریزی و مدیریت منابع آب
سازه های هیدرولیکی 
آب و توسعه پایدار 
کشاورزی،آبخیزداری و مدیریت آب و خاک 
مدیریت کیفی منابع آب
 مدیریت سیلاب
هیدرولوژی
وقایع حدى، تغییر اقلیم و هواشناسی
پایش و ارزیابی بحران های محیطی
پایداری اکوسیستم های آبی
چرخه هیدرولوژیکی
خشکسالی
فرسایش و رسوب 
هیدروانفورماتیک و محاسبات نرم
حقوق ،اقتصاد و حسابداری آب
هیدروژئولوژی و آبهای زیرزمینی
مهندسی رودخانه
مهندسی بنادر و علوم دریایی
آمایش زمین و سنجش از راه دور (RS)
سیستم اطلاعات جغرافیایی   (GIS)
مدیریت پایدار و حفاظت خاک
فرسایش خاک
بهسازی و حاصلخیزی خاک
مدیریت بهره برداری و حفاظت آبخوان
سیستم های برقابی
آلودگی زیست محیطی
جنبه های زیست محیطی در علوم آب و خاک
پدافند غیرعامل در علوم محیطی
بهداشت،ایمنی و محیط زیست  (HSE)
طراحی و مهندسی محیط زیست
جغرافیا و علوم محیطى
اکوتوریسم و گردشگرى
فناورى هاى نوین در علوم محیطى
ریزگردها و چالش هاى مربوط