اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک، آبان ماه 98

اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک

First National Conference on Adaptation Strategies for Dehydration in Arid and Semi-Arid Areas

پوستر اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک

اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه حکیم سبزواری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سبزوار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک مراجعه فرمایید.


کم آبی قرن هاست که بخش گسترده ای از کشور ما را که در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده، تحت تاثیر خود قرار داده است. ابعاد این تاثیر نه فقط بخش های کشاورزی و صنعت را درگیر خود کرده، بلکه در لایه های اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز تاثیرگذار بوده و پیامدهای گسترده ای به دنبال داشته است. خشکسالی همراه با مصرف نامتوازن آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و مصارف شهری و خانگی باعث شده مساله کم آبی در سال های اخیر، نمود بیش‌تری داشته باشد. به دلایل بسیار از جمله شرایط بوم شناختی کشور، با کم آبی نمی توان جنگید، بلکه باید با آن سازگار شد. سازگاری با کم آبی مستلزم تغییر در نگرش ها، الگوهای رفتاری و اجتماعی و همچنین فن اوری ها و الگوهای اقتصادی متفاوت است . سازگاری با کم‌آبی مشارکت تمام اقشار کشور را می‌طلبد.

دانشگاه حکیم سبزواری در راستای اجرای رسالت ذاتی خود در زمینه مشارکت در حل مشکلات جامعه، در نظر دارد با برگزاری اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک، گامی موثر در جهت شفاف سازی مساله کم آبی و لزوم سازگاری با آن بردارد. برای نیل به این مهم، کمیته علمی همایش از تمامی استادان، دانشجویان و پژوهشگران دعوت می‌‌نماید با ارسال مقالات و حضور در این رویداد علمی مشارکت نمایند و مقاله‌های خود را که حاوی آخرین نتایج تحقیقات علمی در یکی از محورهای کنفرانس یا سایر زمینه‌‌های مرتبط است، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

 

 

محورهای همایش:


  کم آبی و مســـائل اجتماعی

- نقش نهادهای مدنی و مردم نهاد در سازگاری با کم آبی

- قوانیـن، مقـررات و جنبــه های حقوقی سازگاری با کم آبی

- استفاده از دانش بومی و راه حل های طبیعت محور برای سازگاری با کم آبی                                                            

 مساله کم آبی

- علل و محرک های بروز کم آبی

- شاخص های سنجش کم آبی

- حفاظت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی و تالاب ها

- پایش اکوسیستم های آبی
 

  راهبردهای سازگاری با کم آبی

- بررسی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

- رویکردهای سازگاری با کم آبی در بخش های شرب/صنعت/معدن/صنایع معدنی, انرژی, فضای سبز و کشاورزی
 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک