دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)

Second National Festival of Water Technologies Unconventional Waters (saline & and wastewater)

پوستر دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)

دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب) در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)