سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست، صنعت، شرب و کشاورزی، آبان ماه ۱۳۹۶

سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست، صنعت، شرب و کشاورزی

پوستر سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست، صنعت، شرب و کشاورزی

سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست، صنعت، شرب و کشاورزی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ توسط ،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانانجمن مهندسي آبياري و آب ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست، صنعت، شرب و کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست، صنعت، شرب و کشاورزی