اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار، آبان ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار

پوستر اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار

اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه - شوراي زنان فرهيخته استان كرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار