اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه

پوستر اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه

اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،بنياد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه