همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی، آبان ماه ۱۳۹۳

همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

The National Conference on the Status and Role of Women in Jihadist Management

پوستر همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی