شانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

شانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

16th International Congress of Women and Obstetrics of Iran

شانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایرانگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهرانانجمن متخصصين زنان و مامايي ايران در شهر تهران برگزار گردید.