دومین کنگره سلامت زنان و خانواده، مرداد ماه ۱۳۹۸

دومین کنگره سلامت زنان و خانواده

Women and Family Health National Congress

پوستر دومین کنگره سلامت زنان و خانواده

دومین کنگره سلامت زنان و خانواده در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی مامایی ایرانانجمن علمي مامايي ايران در شهر قرچک برگزار گردید.