دومین کنگره سلامت زنان و خانواده، مرداد ماه ۱۳۹۸

دومین کنگره سلامت زنان و خانواده

Women and Family Health National Congress

پوستر دومین کنگره سلامت زنان و خانواده

دومین کنگره سلامت زنان و خانواده در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی مامایی ایران در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره سلامت زنان و خانواده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره سلامت زنان و خانواده