دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب، خرداد ماه ۱۳۹۴

دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب

The Second Internatioanl Conference on Wetland Management and Engineering

پوستر دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب

دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار،دانشگاه محيط زيست در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب