دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب، خرداد ماه ۱۳۹۴

دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب

The Second Internatioanl Conference on Wetland Management and Engineering

پوستر دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب

دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشکده محیط زیست،دانشگاه محيط زيست در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب