اولین همایش ملی زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی، اسفند ماه 97

اولین همایش ملی زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی

First Women

پوستر اولین همایش ملی زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت مدرس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

1) مطالعات تطبیقی پیرامون اشتغال زنان: رویکرد ادیان به اشتغال زنان، دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم  رهبری(مدظله العالی)  نسبت به اشتغال زنان، دیدگاه اندیشمندان اسلامی نسبت   به اشتغال زنان، تجربیات موفق ملی و بین المللی در حوزه اشتغال زنان وچگونگی بومی سازی آن، الگوهای موفق مدیریت و رهبری زنان در جوامع و سازمانها 
2) نقش زنان در توسعه: اشتغال زنان، مشارکت سیاسی- اجتماعی و توسعه، اشتغال زنان، سرمایه اجتماعی و توسعه، اشتغال زنان، اقتصاد دانش بنیان و توسعه، اشتغال زنان، سمن ها و توسعه، اشتغال زنان و مهاجرت، مسئله شناسی اشتغال  زنان، مسئله حق بر اشتغال مسئله شناسی اشتغال زنان و خانواده: زنان و اشتغال سازمانی، زنان، اشتغال و مالکیت، جایگاه زنان دانش آموخته در بازار کار، اشتغال و امنیت زنان، حق سلامت و اشتغال زنان، موانع اشتغال زنان (اجتماعی- حقوقی)، فراتحلیل مطالعات اشتغال زنان
3) مدیریت راهبردی اشتغال زنان: اشتغال زنان در اسناد بالادستی، نظام آموزشی و اشتغال زنان، توانمند سازی زنان و اشتغال، سیاستهای حمایتی و اشتغال زنان، نهادهای حمایتی و اشتغال زنان، تفکر استراتژیک، نهادهای ستادی و اشتغال زنان 
4) زنان، اشتغال و فرهنگ: اشتغال زنان و رسانه، اشتغال زنان و فضای مجازی، اشتغال زنان و هنر، اشتغال زنان، فرهنگ  و توسعه، اشتغال زنان و باورهای فرهنگی، آسیب شناسی فرهنگی اشتغال زنان 
ه) محور ویژه نقش زنان در اقتصاد مقاومتی: زنان، سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی، زنان و مشاغل خانگی، زنان، تولید  و کارآفرینی، زنان و خوداشتغالی، زنان روستایی، عشایری و اشتغال، نقش زنان در اقتصاد غیر رسمی