همایش زنان کارآفرین ؛ زندگی وکار، بهمن ماه ۱۳۹۷

همایش زنان کارآفرین ؛ زندگی وکار

Women entrepreneurs congress; life and work

پوستر همایش زنان کارآفرین ؛ زندگی وکار

همایش زنان کارآفرین ؛ زندگی وکار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن ملي زنان كارآفرين-انجمن زنان مدير كارآفرين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش زنان کارآفرین ؛ زندگی وکار مراجعه فرمایید.