دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار

The 2nd National Conference on Women

پوستر دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار

دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار