همایش ملی بحران آب، محیط زیست و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۴۰۰

همایش ملی بحران آب، محیط زیست و توسعه پایدار

National Conference on Water Crisis, Environment and Sustainable Development

پوستر همایش ملی بحران آب، محیط زیست و توسعه پایدار

همایش ملی بحران آب، محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بحران آب، محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی بحران آب، محیط زیست و توسعه پایدار