همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا

پوستر همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا

همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن ژئوپلیتیک ایرانانجمن ژئوپليتيك ايران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.