همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی، فروردین ماه ۱۳۹۸

همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی

World Conference on Quranic and Narrative Doctrines

همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی