نخستین کنفرانس ملی بافت فرسوده، اسفند ماه ۱۳۹۷

نخستین کنفرانس ملی بافت فرسوده

The First National Conference on Texture Wasted

پوستر نخستین کنفرانس ملی بافت فرسوده

نخستین کنفرانس ملی بافت فرسوده در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی بافت فرسوده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی بافت فرسوده