همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی، فروردین ماه ۱۳۹۹

همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی

National Conference on Water, Culture and Humanities Research

پوستر همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی

همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی