دومین کنفرانس سراسری آب، اسفند ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس سراسری آب

2nd National Conference on Water

دومین کنفرانس سراسری آب در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان در شهر بهبهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری آب