دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس، آبان ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس

2nd International Conference & Exibition of Waste Management ,Recycling & Biomass

پوستر دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تهران،موسسه خدمات مديريت سيماتين،دانشكده مديريت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس