همایش ملی مجازی سازی دروس کارگاهی و عملی رشته هنر، چالش ها و راهکارها، بهمن ماه ۱۳۹۹

همایش ملی مجازی سازی دروس کارگاهی و عملی رشته هنر، چالش ها و راهکارها

National Conference on Virtualization of Workshop and Practical Courses in the Field of Art, Challenges and Solutions

پوستر همایش ملی مجازی سازی دروس کارگاهی و عملی رشته هنر، چالش ها و راهکارها

همایش ملی مجازی سازی دروس کارگاهی و عملی رشته هنر، چالش ها و راهکارها در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مجازی سازی دروس کارگاهی و عملی رشته هنر، چالش ها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مجازی سازی دروس کارگاهی و عملی رشته هنر، چالش ها و راهکارها