اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال

The first national conference on applied research in volleyball

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور واحد همدان،دانشگاه پيام نور در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال