کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت

International Conference on Health Tourism Marketing

پوستر کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت

کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،انجمن بازاریابی ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت