همایش زبان مادری،مجال ها و چالش ها، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش زبان مادری،مجال ها و چالش ها

Varnacular,Challenges & Vantages

پوستر همایش زبان مادری،مجال ها و چالش ها

همایش زبان مادری،مجال ها و چالش ها در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد مرکز گرگان،دانشگاه پيام نور مركز گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش زبان مادری،مجال ها و چالش ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش زبان مادری،مجال ها و چالش ها