همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی هزاره، آذر ماه ۱۴۰۰

همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی هزاره

The National Virtual Congress of E-Learning in Millennium Medical Universities

پوستر همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی هزاره

همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی هزاره در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی هزاره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی هزاره