همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام، دی ماه 94

همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام

پوستر همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام

همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی اکباتان با همکاری نظام دامپزشکی همدان و اداره کل دامپزشکی استان همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

-دامپزشکی و نقش آن درکنترل و پیشگیری از بیماری ها

- بیماری های بازپدید و نوپدید در دام

-دام سالم، غذای سالم، انسان سالم

- بیماری های مشترک بین انسان ودام

- اهم بیماری های شایع درطیور صنعتی و سنتی و شترمرغ

-دانش بومی در کنترل و پیشگیری از بیماری های دام و طیور

-بهداشت آبزیان و بیماری ماهیان پرورشی و تزئینی

-روش های نوین آزمایشگاهی تشخیص بیماریهای دام و طیور

-مامایی و بیماری های تولید مثلی در دام

-HACCPو نقش آن در بهداشت فرآورده های گوشتی

-کشتارگاه های دام و طیور و نقش آنها در سلامت محصولات

-روش های نوین درکنترل و درمان بیماری های دام سبک (گوسفند وبز)

-روش های نوین درکنترل و درمان بیماری های دام سنگین(گاو ،گاومیش وتک سمیان)

-گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماری های دام و طیور

-آثار و مدیریت اقتصادی درپیشگیری ودرمان بیماری های دام و طیور

    مقالات پذیرش شده در همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام