اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تامین مالی و مدل های ارزیابی)، آبان ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تامین مالی و مدل های ارزیابی)

First National Conference on Bold Investment (Financing and Evaluation Models)

پوستر اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تامین مالی و مدل های ارزیابی)

اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تامین مالی و مدل های ارزیابی) در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۰ توسط ،شركت آرتا تجارت زرين و با حمايت دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تامین مالی و مدل های ارزیابی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تامین مالی و مدل های ارزیابی)