پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، خرداد ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی

5th national congress of veterianry basic science

پوستر پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی

پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید.