همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها، دی ماه ۱۳۹۶

همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها

National Conference of Value Added Tax : Opportunities & Challenges

پوستر همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها

همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها