نخستین کنفرانس بین‌المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار، تیر ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس بین‌المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار

The first international virtual conference on archeology of Iran and neighboring regions

پوستر نخستین کنفرانس بین‌المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار

نخستین کنفرانس بین‌المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۹ توسط ، در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین‌المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین‌المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار