کنگره دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، اسفند ماه 96

کنگره دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

Academic Congress of Students of Urmia University of Medical Sciences

پوستر کنگره دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

کنگره دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در شهر ارومیه برگزار گردید.


برگزاری کنگره های دانشجویی در سطح دانشگاهی فرصتی است محدود برای بهبود هرچه بیشتر کیفیت پژوهش های دانشجویی که در راستای دستیابی به این مهم بر آن شدیم که با همکاری کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی دندانپزشکی همراه دانشجویان علاقه مند باشیم.و آن ها را برای پیمودن پله ها پیشرفت های بزرگ علمی و پژوهشی یاری نماییم.و نتایج اولیه این اقدام را در گردهمایی دانشگاهی در تاریخ 10 اسفند در محل آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی با موضوعات رشته های مختلف علوم پزشکی و با محوریت ویژه ی دندانپزشکی به نمایش بگذاریم تا قدمی باشد برای پیمودن مسیر روشن برای تلاش های بیشتر در جهت تولید علم و استفاده از فرصت های فراهم آمده در سطوح بالاتر. از دانشجویان و همکاران محترم دعوت به عمل می آید با حضور پر شور خود در جمع علمی تدارک دیده شده فرصت را مغتنم شمرده،و در اجرای هرچه بیشتر آن یاریمان نمایند.