اولین همایش دانشجویی محیط زیست دریاچه ارومیه، مهر ماه 90

اولین همایش دانشجویی محیط زیست دریاچه ارومیه

1st Student Congress of Urmia Lake Environment

پوستر اولین همایش دانشجویی محیط زیست دریاچه ارومیه

اولین همایش دانشجویی محیط زیست دریاچه ارومیه در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش دانشجویی محیط زیست دریاچه ارومیه

هدف همایش
•  فراهم نمودن فرصتی برای ارایه پژوهش­های علمی در باره­ی دریاچه­ی ارومیه
•  تعامل و مشارکت علمی صاحبنظران دانشگاهی، پژوهشگاه های تحقیقاتی و مراکز صنعتی
•  آشنایی با محیط زیست دریاچه ارومیه و اثرات زیست محیطی آن
•  ارایه راه­کارهایی جهت حفظ بوم­سازگان دریاچه ارومیه


محورهای اولین همایش دانشجویی محیط زیست دریاچه ارومیه:
•  زمین­شناسی زیست محیطی دریاچه ارومیه
•  تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر دریاچه ارومیه
•  آلودگی محیط زیست دریاچه ارومیه
•  اثرات توسعه و تاثیر آن بر دریاچه ارومیه
•  مطالعات هیدرولوژیکی و تاثیر آن بر دریاچه ارومیه
•  راه­کارهای حفظ و توسعه پایدار دریاچه ارومیه