نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری، مهر ماه ۱۳۹۶

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

First National Congress of Kermanshah and urban life

پوستر نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه رازی،دانشگاه رازي در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری