نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان، اسفند ماه 94

نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان

پوستر نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان

نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه جیرفت و دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان مراجعه فرمایید.


 افزایش جمعیت و به تناسب آن افزایش نیازهای جامعه ی انسانی به پروتئین های حیوانی، ضرورت توجه به راهکارهای نوین جهت بهبود کمیت و کیفیت محصولات از منشا دامی و دریایی را ایجاب می کند. جهت رسیدن به خودکفایی در تولیدات دامی و دریایی، استفاده از روش های پرورشی بویژه روش های نوین تغذیه ای بر روش های سنتی ارجح است. مواد معدنی و ویتامین ها به عنوان دو عامل حیاتی مهم در تولید و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان، علاوه بر افزایش بازده تولیدات، در کنترل بیماری ها نیز کمک نموده و از سوی دیگر سبب تولید محصولات سالم برای تغذیه ی انسانی می شود. پژوهش های علمی ثابت کرده است که بروز بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان و بیماری های متابولیک در انسان همبستگی معنی داری با میزان فراهمی مواد معدنی و ویتامین ها در بدن دارد که یکی از راه های تامین نیازهای بدن به مواد معدنی و ویتامین ها استفاده از منابع حیوانی غنی از مواد یاد شده است. از این رو دانشگاه جیرفت و دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در نظر دارد با همکاری سایر نهاد های دولتی و خصوصی، نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان را با هدف نیل به آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی مفید جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی و دریایی در تاریخ 18/ 12 / 1394 برگزار نماید.

 

محورهای همایش:

-اثرات مواد معدنی و ویتامین ها بر بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی و دریایی
-نقش مواد معدنی و ویتامین ها در انواع تنش ها
-مواد معدنی و آلودگی های زیست محیطی
-روش های نوین استفاده از مواد معدنی و ویتامین ها جهت درمان بیماری ها
-نقش مواد معدنی و ویتامین ها در سلامت
-بیماری های مرتبط با مواد معدنی و ویتامین ها، تشخیص و درمان
-فناوری نانو و مواد معدنی و ویتامین ها
-نقش مواد معدنی و ویتامین ها در سیستم ایمنی
-مواد معدنی و ویتامین ها و تولید مثل
-زیست فراهمی مواد معدنی و ویتامین ها
-استفاده از مدل های حیوانی مطالعه مواد معدنی و ویتامین ها
-نانو فناوری مواد معدنی و ویتامین ها در تشخیص و درمان
-غنی سازی فراوردهای غذایی با مواد معدنی و ویتامین ها
-مکمل های تجاری تعیین نیاز انسان، دام، طیور و آبزیان به مواد معدنی و ویتامین ها
-مواد معدنی و ویتامینی در تغذیه انسان، دام، طیور و آبزیان

 مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان