اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری، بهمن ماه ۱۳۹۱

اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری

1st Regional Conference on Urban Flood Management

پوستر اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری

اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در شهر ساری برگزار گردید.