سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، آبان ماه ۱۳۹۰

سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

3rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials

سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار