سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

پوستر سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،انجمن معماری و شهرسازی ایرانانجمن معماري شهرسازي استان البرز - جامعه مهندسان شهرساز- موسسه بناشهر پايدار - كانون معماري ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه